kmliu

kmliu

Fortinet-TAC

北京市 海淀区 售后工程师

威望 : 119 积分 : 6640 赞同 : 110 感谢 : 22

擅长话题

更多 »回复

0

请参考一本通中的VPN排错部分: [b]http://support.fortinet.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=30&id=345[/b]

0

服务器做了VIP映射? 然后内网的PC访问不了VIP的公网地址是吗?

0

配置IP 配置默认路由 配置策略 完事 没啥特别的   参考一本通: [url=http://support.fortinet.com.cn/index.php?m=contentundefinedc=indexundefineda=showundefined...

0

[url]http://wen.fortinet.com.cn/article/462[/url] FortiWeb部署模式介绍

更多 »发问

没有内容

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 119 积分: 6640 赞同: 110 感谢: 22

最后活跃:
2019-11-21 10:10
擅长话题:
FortiGate 7   2
防火墙 7   4
SNMP 4   4
vxlan配置 3   0
BGP 1   0
VPN 3   2
SSL VPN 2   1
路由 2   1
静态路由 2   0
IPsec VPN 2   0
更多 » 关注 25

suppercat100 Acszhuang skybreeze lixiaorui gaopy

更多 » 89 人关注

王鑫磊 陆肥西 quansen hejiahui suppercat100

主页访问量 : 2819 次访问